ПАРАДОКС В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Що таке парадокс? І які парадокси є в англійській мові?

Парадокс в англійській мові. 

Парадокс – вираз, який містить в собі суперечливий зміст. Це твердження, яке здається абсурдним, але в той же самий час може виявитися цілком вірним.

▪️ English muffins were not invented in England or French fries in France.
Англійські булочки не були винайдені в Англії або картопля фрі у Франції.

▪️ A guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig.
Морська свинка не з Гвінеї, і це не свиня.

▪️ If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat?
Якщо вегетаріанець їсть овочі їсть гуманітарій?

▪️ They were too close to the door to close it.
Вони були занадто близько до дверей, щоб закрити їх.

▪️ We are a strange lot to have noses that run and feet that smell.
Ми маємо дивну долю, у нас біжать носи, а ноги пахнуть.